Prólogo

AutoreAlex Seglers Gómez-Quintero
Occupazione dell'autoreProfesor de Derecho eclesiástico. Universidad Autónoma de Barcelona

Pròleg

Arran de la reforma del Títol V de la Constitució italiana, que va abordar la distribució de competències entre l’Estat i les Regions, s’ha produït una eclosió recent de publicacions que han tingut com a denominador comú l’anomenat Diritto Ecclesiastico di produzione regionale. De manera semblant, però a inicis de la dècada dels vuitanta, la doctrina eclesiasticista espanyola i catalana va tractar les possibilitats del que aleshores, i d’una manera incipient, passà a qualificarse com a “Dret Eclesiàstic autonòmic”.

En aquest treball que tinc la satisfacció de prologar, el Dr. Àlex Seglers –membre del Grup de Recerca “Pedro Lombardía”, adscrit a l’Àrea de Dret Canònic i Eclesiàstic de la Universitat de Barcelona (UB)–, ens ofereix una síntesi ben acurada de les principals monografies i articles que han anat bastint la doctrina italiana en relació al binomi de la llibertat religiosa i l’organització territorial del poder. I ho fa amb rigor, tot afegint unes útils reflexions comparades, ja que també a l’Estat espanyol i, molt especialment, a Catalunya, estem immergits en una fase política “neoestatutent”, fruit de la revisió de l’actual Estatut d’Autonomia.

En aquest sentit, cal dir que, a diferència de l’Estatut de l’any 1979, el tractament jurídic autonòmic del fet religiós sembla que es convertirà en una realitat. Si amb el vigent Estatut es pretenia –entre altres objectius– recuperar les institucions de govern, redreçar la cultura i llengua catalanes i, en general, aprofundir en la democràcia i les llibertats –àdhuc la religiosa i de culte, (vid., l’article 8.2 de l’Estatut d’Autonomia)–, ara, en la perspectiva de l’actual reforma estatutària, difícilment els operadors polítics i jurídics podran abstenirse de regular un fenomen social imprevist fa tan sols dues dècades: alludeixo a la immigració i la multiculturalitat que, en el nostre país, es manifesta en la dinàmica d’un creixent pluralisme religiós.

És per això que necessitàvem una monografia de Dre t Eclesiàstic comparat , capaç de relacionar les projeccions competencials de la llibertat religiosa a l’experiència jurídica italiana amb la de l’Estat espanyol , tal i com s’ha entès des del’Institut d’Estudis Autonòmics de...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT